O nas

R.Power jest liderem rynku fotowoltaiki w Polsce. Spółka posiada unikatowe doświadczenie zarówno w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych jak i w zakresie budowy i eksploatacji tych instalacji. R.Power jest właścicielem i operatorem największej farmy fotowoltaicznej w Polsce – Podlasie Solar Park. 

Strategią R.Power jest przygotowanie projektów elektrowni fotowoltaicznych na potrzeby własne, a także inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych inwestycjami w fotowoltaikę na terenie Polski. Partnerami firmy są najwięksi globalni gracze w sektorze OZE. Jednym z klientów spółki jest Yingli Green Energy International, największy producent paneli fotowoltaicznych na świecie, z którym R.Power powołało spółki na terenie Polski.

Spółka zajmuje się kompleksowym przygotowaniem projektów pod kątem wymogów administracyjnych i technicznych, doprowadzeniem ich do etapu realizacji, jak i dalszym zarządzaniem elektrownią, utrzymaniem ruchu i maksymalizacją produkcji. Obecnie portfel Spółki obejmuje ponad 150 MW projektów fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju i jest stale powiększany o kolejne lokalizacje. W portfelu spółki znajdują się także projekty elektrowni wiatrowych.

R.Power Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w segmencie OZE w roku 2012 i pierwotnie działała pod nazwą AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o.. Spóła została wydzielona ze struktur AMB ENERGIA S.A. (segment obrotu energią elektryczną na rynku TPA), przed transakcją sprzedaży AMB ENERGIA S.A. spółce GRUPA DUON S.A. w roku 2014 (spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) i pozostała 100% własnością dotychczasowych inwestorów, a zarazem założycieli spółki.